1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến trang web chúng tôi.

 1. Phạm vi sử dụng:
  • Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng;
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản hoặc các hoạt động giả mạo;
 2. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại, mọi thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của vinademech.vn.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân:

Công ty Cổ phần Phát triển Cơ khí Việt Nam và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với người tiêu dùng.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty Cổ phần Phát triển Cơ khí Việt Nam        

Hotline: 02433994388                     

Địa chỉ:  Xóm Đồng, X. Sơn Đồng, H. Hoài Đức, Tp. Hà Nội.       

Email: vinademech@gmail.com

 

 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Người dùng có quyền gửi khiếu nại về người bán như chất lượng sản phẩm, vận chuyển, tốc độ cung cấp… đến cho vinademech.vn thông qua email: vinademech@gmail.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, vinademech.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lí triệt để và kịp thời

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin

 

 1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Vinademech.vn đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

Email: vinademech@gmail.com

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.