Đơn vị đo áp suất

Tìm hiểu đơn vị đo áp suất

Ví dụ: 1 Pa = 1 N/m2 = 10−5 bar = 10,197×10−6 at = 9,8692×10−6 atm, v.v. Ghi chú: mmHg là viết tắt của milimét thủy ngân.

Tham khảo thêm:

Co khí chế tạo máy

 

 

097.2346.388