Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Đắc Sở, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại 1: +84 97.2346.388          Điện thoại 2: +84 9.7267.4144

Email: Vinademech@gmail.com & Email 2: tphongkd1.vdm@gmail.com


Bản đồ

Đối tác