Tag Archives: sơn tĩnh điện tại Lạng Giang Bắc Giang

Sơn tĩnh điện Bắc Giang

Nhận sơn tĩnh điện tại Bắc Giang CÔNG TY CPPT CƠ KHÍ VIỆT NAM được thành lập với định hướng: Cung cấp các giải pháp công nghệ, thiết bị, chế tạo và gia công cơ khí chính xác bằng máy CNC để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành cơ khí trong nước, đồng thời từng bước…

097.2346.388