Lịch sử

Ngày thành lập

Công ty Cổ phần phát triển cơ khí Việt Nam được thành lập ngày 22/01/2007

Với lĩnh vực hoạt động chính: Chế tạo máy tự động, dây chuyền tự động và các giải pháp tự động hóa phục vụ ngành công nghiệp phụ trợ.

Năm 2007

Công ty Cổ phần phát triển cơ khí Việt Nam  (VINADEMECH JSC.) thành lập ngày 22/01/2007

Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất, gia công, thiết kế, chế tạo máy tự động, dây chuyền tự động và các giải pháp tự động hóa phục vụ ngành công nghiệp phụ trợ.

Năm 2008

Công ty Cổ phần phát triển cơ khí Việt Nam  (VINADEMECH JSC.) chuyển nhà máy về Cụm Công nghiệp Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội.

Năm 2009

Mở rộng diện tích văn phòng làm việc và xưởng sản xuất để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày một gia tăng từ các khách hàng là các liên doanh đến từ Nhật Bản: Yamaha, Panasonic, MAP, Yamazen, Sumitomo…